Novosti

SRETAN BOŽIĆ I NOVA 2024.

Blagdan obećanja

 

Bit ću s tobom-Božje su riječi. Oduvijek.

Upućene onima koji su mu se odazvali, pošli putovima na koje im je ukazivao.

Bit ću s tobom-njegovo je obećanje. Bez uvjeta. Bez uzmaka.

 

Bit ću s tobom-pamtiš li te Božje riječi?

Pamti li ih tvoje srce?

I ti si ih čuo kada je njegov glas dopro do tebe.

Kada te je zazvao imenom.

I kada si se odazvao.

Da nađeš ispunjenje svome imenu. I svojim danima.

 

Onoga blagoslovnog dana u Betlehemu Bog je dorekao svoje obećanje. Ispunio ga. Unaprijed.

S tobom sam-rekao je na sve dobre načine.

Na sve načine kojom ljubav progovara.

Posve bezazleno. S djetinjim povjerenjem. I predanjem.

 

S tobom sam.

I kada čuješ moje srce uz svoje.

I kada ga od sebe ne čuješ.

S tobom sam.

I u danima koji te miluju i u danima koje te kidaju. Drobe.

 

Vjeruj mi: u svakom sam tvom danu.

Svakim te blagoslivljam.

I kada odabereš najbolji dio. I kada s ljubavlju poslužuješ.

I kada zaplačem.

I kada slavim Oca što je otajstva Kraljevstva objavio malenima.

 

S tobom sam u sve dane.               

                               Stjepan Lice